szombat, július 25, 2015

10./ A költözés, és előtte az utolsó teendők

Költözési hozzájárulás

Költözési hozzájárulás a cégtől. Hát itt még ilyen is van kéremszépen. Csak akkor kell visszafizetni, ha egy éven belül felmondasz. Mondanom sem kell, ez nagyon jól jött!
Sajnos nem minden cég ajánl fel ilyet. Egy kérdést azért megér.

Írj listát!

Minden nem juthat eszedbe. Amikor valami bevillan, írd gyorsan a listára! Ám törödj bele, így is marad olyan, amit elfelejtesz. :)

A gépkocsi éves átvizsgáltatása

Hosszú út előtt logikus lépés. És gyanítom ez is drágább odakint.


Időben kezdj el csomagolni!

Az épp nem használatos ruhákat elkezdtem bezacskózni, majd visszatettem a szekrénybe.
Amikor megvettük a költöztető dobozokat, csak bedobáltam őket.

A kezdetekhez szükséges apróságokat is csomagolj, mert eleinte csak röpködnek majd az ilyen-olyan összegek. Mi megfeleztük a konyhai, fürdőszobai, hálószobai garnitúráinkat.

Ha bútorokat is akartok kivinni, kezdj el árajánlatokat kérni költöztető cégektől. Mi hagytuk, mert olcsóbb volt ott megvásárolni, mint a fuvar lett volna. Kint jó állapotú használt bútorokat is lehet találni, sőt ha szerencséd van, ingyenesen elvihető dolgokra is rábukkanhatsz.

Háziorvos

Megbeszélni vele a helyzetet. Ha szedsz gyógyszereket, feliratni vele a következő adagot.

Szobanövények

Hacsak nem költöztető autót rendelsz, legegyszerűbb, ha elkezded elajándékozni.


Gyerekekkel kapcsolatos teendők

A sima, mezei, egyszerű felállásról tudok csak nyilatkozni. Férj, feleség, gyerekek együtt. Elvált szülők esetén nem tudom mi az aktuális teendő.

 • Védőnőnek szólni, tudjon róla. Ott helyben írtam egy nyilatkozatot, hogy bizonytalan időre ebbe és ebbe a városba költözünk.
 • Gyerekorvosnak is szólni. Ha van függőben lévő védőoltás, megbeszélni a teendőket. Alapvető gyógyszereket feliratni, kiváltani.
 • Kindergeldről külön posztban írok itt.
 • Nálunk a gyerekek épp az iskolát kezdték volna, már be is irattuk őket. Ilyenkor az iskolaigazgató az illetékes, vele kell beszélni. (Ha még nincsenek beiratva, a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak kell bejelenteni.) (Lásd még: Bővebben az iskoláról írt poszban itt.)
  Bonyolultabb módja is van, én az egyszerűbbet írom le. ..."a szülő a bizonyítani kívánt tényről nyilatkozatot is tehet (iskolalátogatási igazolás + szülői nyilatkozat)."
 • Kérelmet írtam a magyarországi tanulói jogviszony szüneteltetésére. Beleírtam, hogy amint beirattuk a külföldi iskolába
 • 15 napon belül küldök egy iskolalátogatási igazolást (Nem elfelejteni! Kérni a beiratkozásnál!) Ehhez mellékeltem egy szülői nyilatkozatot is, mivel nem fordíttattam le hivatalosan a német iskolától kapott papírt.
 • Biztos ami biztos alapon (én már csak ilyen vagyok), kértem a magyar iskolától egy másolatot az óvoda által kiállított iskolaalkalmassági igazolásról is, hátha kéri a német iskola.
A tanulói jogviszony szüneteltetése sokkal egyszerűbb, mint a magántanulói jogviszony. Így ha pl. öt év múlva jövünk haza, csak akkor kell egy különbözeti vizsgát tennie a gyereknek.
A magántanulói státusz kötöttebb, félévkor és év végén, de minimum minden tanév végén (igazgatója válogatja) vizsgáznia kell.


K É R E L E M
tanulói jogviszony szüneteltetéséhez


Alulírott …….......……….. (anya) azzal a kéréssel fordulok Igazgató Úrhoz, hogy gyermekem  ……………………… (szül.hely; ………. idő: ……...…….) ….. évfolyam …. osztályos tanuló , a tanulói jogviszonyát …………........………-től szüneteltethesse.

Indoklás:
Tankötelezettségét külföldön teljesíti. (Németország / München)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent nevezett gyermek törvényes gondviselője vagyok, és gyermekem a magyarországi tanulói jogviszony szüneteltetése idején tankötelezettségét a németországi iskolában teljesíti.
A beiratkozásról szóló igazolást a beiratkozást követő 15 munkanapon belül postai úton vagy e-mailben megküldöm az intézmény részére.

Budapest,  201…..………......................

…………………………………..                                 ……………………………………
…………………                                                                                        

anya (gondviselő) aláírása                                                 apa (gondviselő) aláírása


levelezési cím: …..………….……………………………………
tel: ……..………………………….……….………….................

e-mail: …...…………………………….…………………...........


N Y I L A T K O Z A T
beiratkozásról

Alulírott …….......……….. (anya), tájékoztatom, hogy gyermekem   .......................................... (szül.hely; ………. idő: ……...…….) a magyar tanulói jogviszony szüneteltetése ideje alatt tankötelezettségét az 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
németországi iskolában teljesíti.

A nyelvi előkészítő kurzus idején (előreláthatólag fél évig)  a 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
iskolába jár.

Budapest,  201…..………......................

…………………………………..                                 ……………………………………
…………………                                                                                        

anya (gondviselő) aláírása                                                 apa (gondviselő) aláírása


Hivatalok: okmányiroda (járási hivatal), kormányablak, NAV, OEP


1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
A magyar állampolgárokat, ha külföldre költöznek, háromféle bejelentési kötelezettség terheli:

 1. Lakcímnyilvántartás – 2013. március 1-től már csak a végleges külföldi letelepedést kell bejelenteni! Nincs a jogsz­abá­ly­ban időbeli határ arra, hogy mikor­tól számít a távo­zás külf­öldi lete­le­pe­dés­nek. Ez az állam­pol­gár belátására van bízva. A szán­dék számít, nem az időtar­tam.
 2. TB (társadalombiztosítás) szervek felé – Külön posztban írok róla itt.
  A társadalombiztosítási kötelezettség elmulasztása azzal a következménnyel jár, hogy az állampolgárt folyamatosan terheli a biztosításfizetési kötelezettség (jelenleg kb. 6.600 Ft/hó), amelyet a hatóság legfeljebb öt évre visszamenőleg bármikor követelhet
 3. NAV (adóhivatal) felé – 2015.06.17. NAV tájékoztatója

A bejelentési kötelezettségek közül az elsőt lehet a konzulátuson is, míg a másik kettőt csak a két érintett hatóságnál intézni. A TB és NAV eljárások ügyében a konzulátusnak nincs hatásköre.

! Ha valaki kiskorú gyermeke külföldi letelepedését szeretné bejelenteni, kell a magyarországi lakóhely szerinti gyámhivatal jóváhagyása. Ideiglenes kiköltözésnél nem kell.


***
Személyes tapasztalatok:

KORMÁNYABLAK  / OKMÁNYIRODA (JÁRÁSI HIVATAL) / KONZULÁTUS:

Kidnergeld-hez igazolás:
A kerületünk okmányirodájában az E 401-es nyomtatvány B részét leigazolták.

Lakcímkártya ügyintézés: 

Tájékoztató itt: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/lakohelyvaltozas.pdf

Nem olvastam kellően utána, - pedig azt hittem igen, de nem - így volt egy fölösleges körünk! A jelenlegi lakcímünket ideiglenesre szerettük volna átjelenteni, mivel a németországi lett az állandó , és két állandó lakcímünk nem lehet.
Négy óra várakozás után bejutottunk, de hiába! Közölték velünk, hogy esetünkben nem lehet átjelenteni a címet ideiglenesre.
Állítólag le kell adnunk a személyit, és megszüntetni az itteni lakcímet. (???)
De mi nem szándékozunk végleg elmenni, és a lakásunk is megmarad itt!
A válasz ismét az előbbi volt, azzal kiegészítve, hogy egy hónap múlva tudnak időpontot adni az ügyünk intézéséhez, és ez legalább 3 órás procedúra lesz. (???)
Erről később írok. Folyt.köv. ...

Sikerült kiderítenem mit tehetek: 2013. március 1-től már csak a végleges külföldi letelepedést kell bejelenteni!

1. lehetőség: Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése - Hivatalos információ erről ITT

2. lehetőség: Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása. - Hivatalos információ erről ITT
Ehhez: Kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához

3. lehetőség: Nem teszel semmit. 
A 2013. március 1. napján érvénybe lépett jogszabály-változás szerint
megszűnt az ideiglenes letelepedéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség, a személyi igazolvány megtartásának lehetőségét pedig az határozza meg, hogy valaki ideiglenesen, vagy véglegesen távozik külföldre. Ez viszont nincs időhöz kötve, akár több évre is távozhatok ideiglenesen külföldre. 
Forrás 1.
Forrás 2: 2013. március 1-től kezdődően módosult a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Törvény, melynek értelmében megszűnt a három hónapon túli (ideiglenes) külföldi tartózkodás bejelentésének lehetősége. (A törvény linkjét megtalálod feljebb.)

Én nem látom sem értelmét, sem előnyét az első két lehetőségnek. Csak több ügyintézéssel jár, körülményesebb és költségesebb a hazaköltözés lehetősége is.

OEP
Külön posztban írok róla itt.

NAV
2015.06.17. NAV tájékoztatója

Költözés - ahogy mi csináltuk

Költözés saját kocsival
Nem vittünk bútort és nagyobb dolgokat a budapesti otthonunból, csak a legszükségesebb holmikat. Ezért úgy gondoltuk, nem kell teherautót bérelni, megoldjuk néhány oda-vissza körrel a saját kocsinkkal. Amúgy is ki kellett utaznunk ügyintézni (iskolai ügyek intézése, bank, adóhivatal, stb.).
Utólag visszagondolva rá: Nagyon strapás volt, de végülis megoldottuk, és ez a lényeg.
Szerencsére "költözési hozzájárulás" címén férjem új munkaadója utólag kifizette a benzinköltséget.
A legszükségesebb  holmik
A "legszükségesebb holmik" mindenkinek mást jelenthet. Nekünk elég terebélyesre sikeredett ez a csomag. Mivel sokmindenből a készleteinket meg tudtam felezni (étkészlet, ágynemű, törölközők, stb.), logikus lépésnek tűnt, hogy ne idekint vásároljunk meg mindent, mikor az első hónapokban amúgy is lesz elég költségünk.
Igyekeztem logikusan csomagolni, hogy a kipakolásnál majd könnyebb dolgom legyen. Nos, ez az elgondolásom már akkor értelmét vesztette (igaz, csak részben), mikor a kocsiba pakoltunk befele. Ahol maradt még egy-egy négyzetcentiméternyi hely, oda benyomtuk azt, ami épp befért, ezért a logikusan bezacskózott/dobozolt holmik egy részét szét kellett szedni.
Növényeimtől könnyes búcsút vettem (egy nagyobbacska terasznyi volt belőlük). Ezek már végképp nem fértek bele a legszükségesebb kategóriába, ezért elajándékoztam őket. 
Tetőbox
Nem hittem volna, hogy ennyi mindent elnyel az autónk! De ez sem volt elég. Néha a legkézenfekvőbb ötletek nem jutnak eszünkbe. Öcsémnek hála (az ő fejéből pattant a szikra), beszereztünk egy tetőboxot. 
Két forduló között...
Volt egy alkalom, mikor a család férfi tagjai kimentek egy hétvégére. Megvették az ágyakat és néhány szekrényt, és összeszerelték. Ezt a kört ki lehetett volna hagyni, ha a férjem nem úgy jött volna egyik munkahelyről a másikra, hogy pénteken még ott dolgozott, hétfőn meg már itt. Nagy köszönet ezért a fiúknak!
Felkészülni a váratlan helyzetekre
Soha nem lehet minden eshetőségre felkészülni. 
Legyen több útvonalterved! Néha nagyot kell kerülni, hogy gyorsabban a célba érj.
Nekünk volt, de sajnos még így is sikerült egy alkalommal belefutnunk egy olyan dugóba, ami miatt több órán át álltunk szinte egy helyben az autópályán. Mindezt nyáron, két hat évessel a hátsó ülésen.
Víz, szendvicsek, keksz volt nálunk. A tank tele volt, és néhány mesefilmet is másoltunk egy tabletre, így a gyerekek is kibírták a hosszú várakozást.
A megérkezésünk egy élmény volt! Arra sem emlékszem, hogy kerültünk ágyba. :)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.